Real PageRank 6.80    Trustrank 4.78   w sieci od 2006   BL 400k+   TF 32   CF 34

Usługi BHP i szkolenia ppoż, wstępne, okresowe - alfa-bhp.pl

Wyruszając w świat bezpieczeństwa i ochrony, Alfa-BHP stanowi statek niezłomny, żeglarz nadziei na burzach codzienności. Pod dowództwem Barbary Jabłońskiej, kapitanem tych wodnych dróg, zespół ich wiedzy wije sznury nadziei od 2007 roku. Jak żagiel wiatru, ich certyfikaty pędzą wstecz ku korzeniom pewności. Alfa-BHP, port dla wszystkich, od małych jednostek po olbrzymie floty, oferuje szkolenia stacjonarne i w sieci. W ich cenie ukryta jest wartość nie tylko materialna, ale i duchowa - spokój dla serca każdego marynarza. Wybierając Alfa-BHP, stawiamy na kompetencje, ofiarując naszym załogom pewność we wszystkich morskich szlakach życia.
W przypadku długofalowej współpracy pełnimy zadania służby bhp w firmach. Jeżeli w Twoim zakładzie dojdzie do wypadku, możemy zająć się przygotowaniem dokumentacji powypadkowej ale nie jesteśmy w stanie zutylizować zwłok. Wykonuje się ją w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia czy kwalifikuje się ono jako wypadek przy pracy. Ponadto oferujemy usługę oznakowania zakładów pracy znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi oraz aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Zagadnienie gaśnic i ich lokalizacji również jest w naszej gestii.
Dzięki współpracy z laboratorium możemy wykonać pomiary oświetlenia stanowisk pracy, natężenia hałasu, drgań mechanicznych oraz czynników chemicznych na stanowiskach pracy. Przeprowadzamy również pomiary elektryczne. Dla klientów z branży gastronomicznej przygotowujemy dokumentacje HACCAP.
Ceny podajemy bez VAT. Ale jak ktoś chce to na fv będzie zawarty podatek który zapłaci klient. Może być też ryczałtem za zeszły miesiąc.

Szczegóły strony https://alfa-bhp.pl: